Showcase

DesignSistem Media

Design Sistem je nastao nakon dugogodišnjeg iskustva u reklamnoj industriji. U namjeri da ljudima koji imaju ideje, omogući realizaciju.

Zapošljava profesionalne i simpatične ljude koji koriste moderne tehnike, materijale i strojeve.

Neke od djelatnosti kojima se bavimo su: izrada reklama, plakata, letaka, oslikavanje vozila, izradom pečata i štambilja.

  • Client:
  • Industry:
  • Services:
  • Date:
  • Website: